Missie

CBT Rijnmond wil de kennis en kunde van de tandheelkundige behandeling voor patiëntgroepen die niet in de gewone praktijk terecht kunnen, toepassen, verbeteren en verspreiden. CBT Rijnmond biedt op verwijzing tweede- en derdelijns mondzorg op maat aan kinderen en volwassenen behorende tot bijzondere zorggroepen, zoals patiënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, patiënten met gedragsproblematiek, patiënten met extreme angst, patiënten met medisch-tandheelkundige problematiek en patiënten met complexe tandheelkundig-technische problematiek, bij wie het niet goed mogelijk is om bij een huistandarts adequate zorg te krijgen.
De maatschappelijke waarde die CBT Rijnmond creëert is een optimale mondgezondheid van onze doelgroep. Door een goede mondgezondheid wordt ook de algemene gezondheid en kwaliteit van leven bevorderd.

Visie en kernwaarden

De organisatie is primair gericht op de patiënt en het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg. De medewerkers van CBT Rijnmond zijn professionals met passie voor hun vak en voor de patiënten. Waar nodig wordt multidisciplinair gewerkt, zowel intern als met professionals buiten CBT Rijnmond. CBT Rijnmond streeft ernaar dat senior tandartsen, die een opleiding in een van de differentiaties voltooid hebben, leiderschap tonen ten opzichte van de tandartsen in opleiding.
Wij vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit professionaliteit, respect voor elkaar en voor de patiënt, alsmede vanuit erkenning van iedere individuele expertise.
Liefdevol, betrokken en inhoudelijk gedreven zijn de kernwaarden van CBT Rijnmond. Hoe wij tot deze kernwaarden gekomen zijn, is te lezen in de belevingsmonitor: KLIK HIER

Kwaliteit en samenwerking

CBT Rijnmond wil de kwaliteit van de bijzondere mondzorg verder ontwikkelen door intern kwaliteitsbeleid, het opleiden van tandartsen in de verschillende vakgebieden, het bieden van stages aan tandartsen, mondhygiënisten, studenten tandheelkunde en mondzorgkunde en tandartsassistenten in opleiding en het participeren in wetenschappelijk onderzoek.
CBT Rijnmond wil zijn kennis verspreiden door het regelmatig organiseren van regio avonden en het periodiek organiseren van de CAT cursus.
CBT Rijnmond is in maart 2017 opnieuw voor 5 jaar geaccrediteerd door Cobijt, de koepelorganisatie voor de bijzondere tandheelkunde. Voor het accreditatiedocument KLIK HIER.
CBT Rijnmond is in mei 2018 voor vijf jaar geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
Voor het accreditatierapport KLIK HIER.
Wij streven in het belang van onze patiënten naar een goede samenwerking in transparantie met verwijzers, behandelaars, instellingen en verzekeraars om deze vorm van tweedelijns mondzorg in onze samenleving op een doelmatige en doeltreffende manier toegankelijk te houden.
Om dit te realiseren werkt CBT Rijnmond in de regio nauw samen met tandartsen, huisartsen, medisch en tandheelkundig specialisten, psychologen, paramedici, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg. Landelijk werkt CBT Rijnmond samen met andere CBT`s, met de koepelorganisatie Cobijt en met de wetenschappelijke verenigingen.

Medewerkers

Dichtbij de patiënt

CBT Rijnmond gaat uit van zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. De patiënt staat centraal in onze aanpak.
Dit is ook te zien op het te downloaden overzicht. KLIK HIER

CBT Rijnmond is gevestigd aan de Wytemaweg in Rotterdam.
Daarnaast werken we op drie locaties van ASVZ: locatie Wielewaal in Rotterdam- Zuid, locatie Merwepolder in Sliedrecht en locatie Lingebolder in Leerdam. Op deze locaties worden voornamelijk mensen met beperkingen van vestigingen van ASVZ behandeld.
Op de locatie van Humanitas in Barendrecht behandelt een van onze mondhygiënistes patiënten in hun vertrouwde omgeving.

Organisatie

We werken in een multidisciplinair team van ongeveer 65 medewerkers bestaande uit tandartsen, anesthesiologen, psychologen, assistenten en baliemedewerkers.
Directeur-bestuurder van CBT Rijnmond is Sandra Verschoof.
Er zijn twee teamleiders, José Scheffer en Annemiek van den Broek, Ilinka Rodic is stafadviseur en Anja van der Lely is managementassistent.

De governance structuur is als volgt: Download

Jaardocumenten

Druk op onderstaande links om de documenten te downloaden.


Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan.
In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mw. S. Verschoof, info@cbtrijnmond.nl of 010-7039700.

Volledige Privacyverklaring Downloaden (PDF)

Heeft u een vraag of opmerking?

Uw vragen of opmerkingen horen wij graag. Stel hier uw vraag of laat ons weten wat uw ervaringen met CBT Rijnmond zijn.

Leave this empty: