Wat doen we?

CBT Rijnmond behandelt patiënten die doorverwezen zijn door een tandarts, huisarts, kinderarts, revalidatiearts of een andere zorgverlener.

Waarom CBT Rijnmond

 • Bij CBT Rijnmond werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in de gehandicaptenzorg, angstbegeleiding, kindertandheelkunde, aangeboren en verworven afwijkingen, moeilijke protheses.
 • De behandelaars nemen de tijd die nodig is voor u en voor de behandeling.
 • CBT Rijnmond werkt samen met gespecialiseerde anesthesisten en tandtechnici.
 • CBT Rijnmond heeft speciale behandelstoelen.

Voor wie

Niet iedereen met een beperking moet naar CBT Rijnmond, want soms gaat het behandelen ook heel goed in de algemene tandartspraktijk.

CBT Rijnmond verleent tandheelkundige hulp aan patiënten die door hun beperking niet terecht kunnen in de algemene praktijk, dit kunnen volwassenen en kinderen zijn met:

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar, ook op het gebied van mondverzorging. Bij CBT Rijnmond zijn tandartsen werkzaam die veel afweten van de (on)mogelijkheden van  behandeling en benadering van mensen met die verstandelijke beperkingen.
Samen met familie en begeleiders wordt een zorgplan opgesteld dat haalbaar is voor de individuele patiënt. CBT Rijnmond biedt diverse aanvullende behandelmogelijkheden zoals lachgas en narcose om dat zorgplan uit te voeren.

Mensen met een lichamelijke beperking ondervinden vaak hindernissen bij bezoek en behandeling in een gewone tandartspraktijk. Bij CBT Rijnmond zijn wij gespecialiseerd in het verleggen van veel drempels waardoor behandeling vaak wel lukt. Wij bepalen samen met de patiënt een individueel behandeltraject en zorgplan om zo de meest optimale zorg te kunnen bieden. CBT Rijnmond biedt diverse aanvullende behandelmogelijkheden zoals lachgas en narcose om dat zorgplan uit te voeren.

Voor sommige kinderen is behandeling door de huistandarts niet mogelijk. Dit kan komen door ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, uitgebreidheid van de behandeling, jonge leeftijd, algemene angst, een nare ervaring of een gestoorde groei van tanden, kaken of schedel. Daarnaast zijn kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op hun plaats in CBT Rijnmond.
Bij CBT Rijnmond werken tandarts-pedodontologen. Dit zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen. Zij leren kinderen in hun eigen tempo hoe een tandartsbehandeling eruit ziet en hoe zij vertrouwen in zichzelf en in de behandeling bij de tandarts (terug) krijgen. Samen met de ouders wordt een behandelplan gemaakt dat past bij de behoefte van elk individueel kind. In sommige gevallen kan een behandeling onder narcose of met lachgas een onderdeel van het behandelplan zijn. De kindertandartsen werken veel samen met de kinderpsycholoog en de mondhygiënisten, waardoor de behandeling effectiever wordt.

U bent niet alleen, veel mensen zijn bang voor de tandarts. CBT Rijnmond is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met extreme angst. Wij proberen om u van uw extreme tandartsangst af te helpen zodat behandeling bij uw "eigen" tandarts weer mogelijk is.
Het is van belang om er achter te komen waar u bang voor bent. Er zijn namelijk verschillende behandeltechnieken voor de verschillende angsten. Daarom vragen wij u als u zich aanmeldt een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze lijst nodigen wij u uit voor een gesprek met een tandarts en een psycholoog. Wij kijken dan waar u precies bang voor bent en welke behandelaanpak het beste bij u past.
Deze behandelingen kunnen door een psycholoog of tandarts uitgevoerd worden.

"Wegens een complexe posttraumatische stress-stoornis inclusief ernstige fobie voor witte jassen, tandartsen, flauwvallen, naalden-en bloed ben ik terechtgekomen bij het CBT Rijnmond. Dankzij de vakkundige hulp (zeer belangrijk:) aardige, geduldige en begripvolle medewerkers ben ik van mijn angsten afgekomen. Stap voor stap en altijd in overleg begeleidden de tandartsen en de assistente mij door het proces heen; het is best hard werken maar samen lukt het echt. Als ik het kan, dan kunnen jullie het ook ;-)"

Judith, 55 jr
 • Voor bijzondere kaakproblemen werken wij samen met Erasmus MC. Het gaat hierbij om ontwikkelingsstoornissen die tandheelkundige problemen opleveren en om tandheelkundige problemen als gevolg van ernstige medische omstandigheden.
 • Ook ingewikkelde prothese problemen, die niet in de algemene praktijk verholpen kunnen worden, behoren tot ons aandachtsgebied (bijv. ernstige aanpassingsproblemen bij een volledige prothese).

Wilt u zich als patiënt aanmelden?

Verwijzing noodzakelijk

U kunt zich alleen aanmelden als u een verwijsbrief hebt van uw tandarts, huisarts of medisch specialist.

Vragenlijst

Als u zich heeft aangemeld, sturen wij u een vragenlijst. Deze vragenlijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Op basis van deze lijst krijgt u de juiste zorgverleners bij het intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan wij in op uw zorgvraag. Let wel: ook voor het intakegesprek is het uurtarief van toepassing!

Behandeling

Na de intake stellen wij een zorgplan (wat willen we bereiken) en een behandelplan (wat moet er gebeuren?) op. Het zorgplan is vooral gericht op de lange termijn.

Voordat we gaan behandelen bespreken we eerst het zorg- en behandelplan. Hierbij komen ook de tarieven en het zo mogelijk afhandelen van de kosten via uw zorgverzekeraar aan de orde.

Het is ons streven dat elke patiënt zoveel mogelijk steeds door dezelfde behandelaar wordt gezien.
Er kunnen echter diverse redenen zijn waardoor dat niet altijd mogelijk is, zoals ziekte, zwangerschapsverlof, opleiding, nascholing, vakantie.
Daarom is het goed om te weten dat uw behandeling bij CBT Rijnmond wordt uitgevoerd door een hecht team van zorgverleners dat dagelijks met elkaar overlegt over de behandeling van de patiënten.

Nadat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en er geen onduidelijkheden meer zijn, wordt er een aanvraag ingediend voor een machtiging bij uw zorgverzekeraar. Pas wanneer de machtiging binnen is kan er een behandelafspraak worden gemaakt.

Belangrijk!

 • Zijn er veranderingen in uw gezondheid of medicatie (heeft u andere medicijnen)? Geef dit dan voor de behandeling aan ons door.
 • Laat het ons zo spoedig mogelijk weten als er wijzingen zijn in uw woonadres of verzekering.
 • Mocht u vragen hebben over de behandeling, aarzel dan niet deze te stellen aan de tandarts of assistente.

Wachtlijstinformatie: dit is de tijd tussen aanmelding en eerste bezoek van niet ingeschreven patiënten.

Gehandicaptenzorg volwassenen en kinderen 6 maanden
Angstbegeleiding volwassenen 9 maanden
Angstbegeleiding kinderen 3 maanden
MFP 2 maand

* disclaimer:wij proberen deze informatie zo actueel mogelijk te houden, maar aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
Laatste update: Januari 2022.


Vergoeding, kosten en tarieven

De zorg voor de bijzondere tandheelkunde wordt vergoed via de basisverzekering. Voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder is het wettelijk eigen risico van toepassing en dient u dit zelf te betalen.

De kosten van een afspraak zijn gebaseerd op een uurtarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

 • Uurtarief 2022 tandheelkundige zorg: €409,80
 • Uurtarief 2022 anesthesie: €430,68

Voor bepaalde behandelingen (o.a. volledige en gedeeltelijke protheses) en consulten (o.a. angstbegeleiding) geldt een wettelijke eigen bijdrage. De behandelend tandarts bespreekt met u het behandelplan en bijbehorende begroting.

De kosten voor tandheelkundige verrichtingen en bijbehorende techniek vallen binnen de tarieven vastgesteld door de NZa.

Een aanvullende tandheelkundige verzekering kan aangesproken worden wanneer sprake is van een eigen bijdrage. Het eigen risico wordt niet afgedekt door de aanvullende verzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar welke kosten u via de aanvullende verzekering kunt declareren.

Patiënttevredenheidsonderzoek

CBT Rijnmond heeft in 2021 een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. Druk op onderstaande link om het document te downloaden.

Klachten:

Heeft u een klacht? Druk hier voor meer informatie.

Wij proberen uw klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Gedragsregels patiënten/bezoekers van CBT Rijnmond:

Alle patiënten en bezoekers van CBT Rijnmond worden geacht zich aan de gedragsregels van CBT Rijnmond te houden.
Klik HIER voor de gedragsregels.

Afwezig zonder bericht of te laat afbellen

Bent u afwezig zonder bericht of heeft u minder dan 48 uur voor de behandeling afgebeld, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed. Voor de psycholoog worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer u niet op een afspraak verschijnt.

CBT is niet toegankelijk voor dieren met uitzondering van hulphonden.

Heeft u een vraag of opmerking?

Uw vragen of opmerkingen horen wij graag. Stel hier uw vraag of laat ons weten wat uw ervaringen met CBT Rijnmond zijn.

Leave this empty:


CBT Rijnmond

Wytemaweg 10
3015 CN Rotterdam
T: 010 - 703 97 00
M: info@cbtrijnmond.nl
Openingstijden:
Op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur.
CBT Rijnmond is telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur.

Spoeddienst:

De spoeddienst geldt alleen voor bij CBT Rijnmond ingeschreven patiënten.
Na 17:00 uur tot de volgende ochtend 8:00 uur en gedurende 24 uur in het weekend en feestdagen. Belt u naar: