CBT Rijnmond behandelt na verwijzing.

CBT Rijnmond behandelt patiënten die doorverwezen zijn door een zorgverlener.

CBT Rijnmond verleent tandheelkundige hulp aan patiënten die door hun beperking niet terecht kunnen bij de "eigen" tandarts, dit kunnen volwassenen en kinderen zijn met:

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar, ook op het gebied van mondverzorging. Bij CBT Rijnmond zijn tandartsen werkzaam die veel afweten van de (on)mogelijkheden van  behandeling en benadering van mensen met die verstandelijke beperkingen.
Samen met familie en begeleiders wordt een zorgplan opgesteld dat haalbaar is voor de individuele patiënt. Bij CBT Rijnmond zijn diverse aanvullende behandelmogelijkheden zoals lachgas en narcose om dat zorgplan uit te voeren.

Mensen met een lichamelijke beperking ondervinden vaak hindernissen bij bezoek en behandeling in een gewone tandartspraktijk. Bij CBT Rijnmond zijn wij gespecialiseerd in het verleggen van veel drempels waardoor behandeling vaak wel lukt. Wij bepalen samen met de patiënt een individueel behandeltraject en zorgplan om zo de meest optimale zorg te kunnen bieden.

 • Bij CBT Rijnmond hebben we verschillende behandelingen voor patiënten met extreme angst voor de tandarts. Deze behandelingen kunnen door een tandarts of psycholoog worden uitgevoerd.
 • Enkele voorbeelden van dit soort behandelingen zijn:
  • Exposure technieken: de behandeling verloopt rustig en wordt in haalbare stappen verdeeld.
  • Cognitieve technieken
  • EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
  • Ontspanning en ademhalingstechnieken
 • In uitzonderlijke situaties maken wij, in samenwerking met een anesthesioloog, gebruik van farmacologische middelen ( Dormicum, lachgas of narcose).
 • Ontwikkelingsstoornissen die tandheelkundige problemen kunnen opleveren zijn:
  • Oligodontie
  • Schisis
  • Amelogenesis imperfecta
  • Maxillofaciale problematiek
   • Voor de MFP-tandheelkunde werken wij samen met het Erasmus MC.
   • Op een speciaal spreekuur wordt beoordeeld of de patiënt bij CBT Rijnmond of bij het Erasmus MC behandeld gaat worden.
 • Ook ingewikkelde prothese problemen, die niet in de algemene praktijk verholpen kunnen worden, behoren tot ons aandachtsgebied (bijv. ernstige aanpassingsproblemen bij een volledige prothese).

Samenwerking met Erasmus MC

CBT Rijnmond en het Erasmus MC werken samen op het gebied van:

 • Aangeboren afwijkingen (oligodontie, schisis, craniofaciale afwijkingen)
 • Hoofd- of hals en oncologische afwijkingen
 • Gnathologie
 • Maxillofaciale problematiek
 • Trauma

Heeft u een vraag of opmerking?

Uw vragen of opmerkingen horen wij graag. Stel hier uw vraag of laat ons weten wat uw ervaringen met CBT Rijnmond zijn.

Leave this empty:


foto van uitleg

Verwijsformulier

Om patiënten naar ons te verwijzen kunt u gebruikmaken van het verwijsformulier.

Meer informatie