Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

De specialistische zorg van CBT Rijnmond

CBT Rijnmond biedt bijzondere tandheelkundige zorg aan verschillende groepen patiënten die niet terechtkunnen bij een reguliere tandartspraktijk. Deze mensen worden naar ons doorverwezen door andere professionals. We zijn bij CBT Rijnmond thuis in de volgende specialistische zorg:

Gehandicaptenzorg

Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen meestal niet zomaar naar de tandarts. Zij lopen letterlijk of figuurlijk tegen drempels aan. Bij CBT Rijnmond weten we hoe we deze problemen kunnen aanpakken en denken we creatief na over de beste oplossing voor de betreffende patiënt. 

Angstbegeleiding

Veel mensen zien er tegenop om naar de tandarts te gaan, maar bij sommige mensen is de angst allesoverheersend. Wij nemen deze angst serieus en doen er wat aan. Psychologen en tandartsen gaan samen met de patiënt op zoek naar wat de prettigste benadering is en hoe de angst weggenomen kan worden.

Kindertandheelkunde (pedodontologie)

Niet alle kinderen kunnen terecht bij een gewone tandarts. Soms kampen zij met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, extreme angst of een verstoorde groei van kaak, gebit of schedel. Ook kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking zijn bij onze kindertandartsen op hun plek voor specialistische mondzorg.

Maxillofaciale prothetiek (MFP)

Kinderen en volwassenen met aangeboren of verworven tandheelkundige afwijkingen of kaakproblemen krijgen bij CBT Rijnmond zorg op maat. We doen dit zo nodig in samenwerking met het Erasmus MC. Zo helpen we bijvoorbeeld mensen met een hazenlip (schisis) of mensen bij wie de tanden en kiezen niet (goed) zijn aangelegd.