Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar, ook op het gebied van mondverzorging. Bij CBT Rijnmond werken tandartsen die veel weten van de (on)mogelijkheden van behandeling en benadering van mensen met een verstandelijke beperking. Samen met familie en begeleiders wordt een passend zorgplan opgesteld.

 
CBT Rijnmond biedt ook diverse aanvullende behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld met lachgas en narcose om de benodigde zorg op een prettige manier voor de patiënt uit te kunnen voeren.

gehandicapt001
CBT_Ferdy.mp4_000008640

Mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking ondervinden vaak hindernissen bij een bezoek en behandeling in een gewone tandartspraktijk. Bij CBT Rijnmond zijn wij gespecialiseerd in het letterlijk en figuurlijk verleggen van drempels, waardoor een behandeling wel mogelijk wordt.

Wij bepalen samen met de patiënt een behandelplan op maat, om zo de best mogelijke zorg te bieden.

Let op

U kunt onze praktijk alleen bezoeken als u een verwijzing heeft van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Stappenplan

Zo verloopt een behandeltraject bij CBT Rijnmond:

  • U krijgt een verwijzing van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Nog vragen

Belangrijke zaken

– We stellen bij CBT Rijnmond in samenspraak met u een zorg- en behandelplan op.  Hierbij komen ook de tarieven en zo mogelijk het afhandelen van de kosten via uw zorgverzekeraar aan de orde.

– Als de afspraken over de behandeling met u naar tevredenheid zijn afgestemd, dienen we een aanvraag in voor een machtiging bij uw zorgverzekeraar. Als deze machtiging binnen is, kan er een eerste behandelafspraak worden gemaakt.

– Het is ons streven dat elke patiënt zoveel mogelijk steeds door dezelfde behandelaar wordt gezien. Soms lukt dit door omstandigheden niet. In dat geval wordt uw behandeling met zorg en aandacht overgedragen aan een collega.

– Zijn er veranderingen in uw gezondheid of gebruikt u andere medicijnen? Geef dit dan voor de behandeling aan ons door. Laat het ons ook zo spoedig mogelijk weten als er wijzigingen zijn in uw woonadres of verzekering.

Onze locaties

ASVZ locatie Merwebolder Touwbaan 1 3363 WB Sliedrecht

Merwebolder

ASVZ locatie Merwebolder
Touwbaan 1 3363 WB Sliedrecht

Lingebolder

ASVZ locatie Lingebolder
Kon. Emmalaan 84 4141 EE Leerdam

Wielewaal

ASVZ locatie Wielewaal
Aarnoudstraat 59 3084 PA Rotterdam

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen