Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

MFP (maxillofaciale prothetiek)

Kinderen en volwassenen met afwijkingen aan hun kaak, aangezicht of schedel hebben aangepaste tandheelkundige zorg nodig. In samenwerking met het Erasmus MC biedt CBT Rijnmond de juiste behandeling. Ook ingewikkelde protheseproblemen, die niet in een reguliere praktijk verholpen kunnen worden, behoren tot ons aandachtsgebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstige aanpassingsproblemen bij een volledige prothese.

Onze specialisten gaan graag de uitdaging aan om een passende oplossing te vinden voor iedereen.

CBT_img_600

Let op

U kunt onze praktijk alleen bezoeken als u een verwijzing heeft van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Stappenplan

Zo verloopt een behandeltraject bij CBT Rijnmond:

  • U krijgt een verwijzing van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Nog vragen

Belangrijke zaken

– We stellen bij CBT Rijnmond in samenspraak met u een zorg- en behandelplan op.  Hierbij komen ook de tarieven en zo mogelijk het afhandelen van de kosten via uw zorgverzekeraar aan de orde.

– Als de afspraken over de behandeling met u naar tevredenheid zijn afgestemd, dienen we een aanvraag in voor een machtiging bij uw zorgverzekeraar. Als deze machtiging binnen is, kan er een eerste behandelafspraak worden gemaakt.

– Het is ons streven dat elke patiënt zoveel mogelijk steeds door dezelfde behandelaar wordt gezien. Soms lukt dit door omstandigheden niet. In dat geval wordt uw behandeling met zorg en aandacht overgedragen aan een collega.

– Zijn er veranderingen in uw gezondheid of gebruikt u andere medicijnen? Geef dit dan voor de behandeling aan ons door. Laat het ons ook zo spoedig mogelijk weten als er wijzigingen zijn in uw woonadres of verzekering.

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen