Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Over CBT Rijnmond

Bij CBT Rijnmond werken meer dan zestig professionals die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten, die om welke reden dan ook niet terecht kunnen bij een reguliere tandarts. Het kan gaan om volwassenen en kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met aangeboren of verworven beperkingen en/of ernstige kaakafwijkingen. Wij leveren interdisciplinaire, multidisciplinaire en interprofessionele zorg.

Onze tandartsen, mondhygiënisten, psychologen, anesthesiologen, assistenten en baliemedewerkers staan samen garant voor de beste mondzorg voor iedereen.

Dit vinden wij belangrijk

CBT Rijnmond biedt tweede- of derdelijns tandheelkundige zorg aan mensen die niet terechtkunnen bij een reguliere tandarts. Volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met gedragsproblemen, mensen met medisch-tandheelkundige problemen en mensen met een extreme angst voor de tandarts kunnen bij ons terecht voor zorg op maat. Zo staan we garant voor een goede mondgezondheid van onze patiënten, wat weer bijdraagt aan de algehele gezondheid en een goede kwaliteit van leven.

Professionele zorg en het welzijn van de patiënt die in de stoel ligt staan bij de medewerkers van CBT Rijnmond altijd voorop. Wij hebben passie voor ons vak én voor onze patiënten. Als de situatie erom vraagt, werken wij samen met zowel professionals intern als met zorgverleners buiten CBT Rijnmond.

CBT_Intro.mp4_000081680

Kwaliteit voorop

Bij CBT Rijnmond werkt een multidisciplinair team van ongeveer 65 medewerkers. Samen doen we er alles aan om zo dicht mogelijk bij de patiënt te staan en deze altijd centraal te stellen in onze aanpak. We vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit professionaliteit, respect voor elkaar en voor de patiënt en we erkennen daarbij ieders individuele expertise. We streven naar een goede samenwerking in alle openheid met andere zorgverleners van onze patiënten, om zo tot de beste aanpak te komen.

Om dit te realiseren, werkt CBT Rijnmond in de regio nauw samen met tandartsen, huisartsen, medisch en tandheelkundig specialisten, psychologen, paramedici, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg. Landelijk werken wij samen met andere CBT’s, de koepelorganisatie Cobijt en met de wetenschappelijke verenigingen.

Onze kernwaarden zijn liefdevol, betrokken en inhoudelijk gedreven.

We gebruiken informatie uit patiëntendossiers voor kwaliteitsdoeleinden.

Kennis delen 

Wij willen de kwaliteit van de bijzondere mondzorg graag verder ontwikkelen door onze kennis te delen met professionals in verschillende vakgebieden. Daarom bieden wij stages aan tandartsen, mondhygiënisten, studenten tandheelkunde en mondzorgkunde en tandartsassistenten in opleiding. Ook participeren we in wetenschappelijk onderzoek.
CBT Rijnmond verspreidt haar expertise graag door opleidingen aan te bieden, regelmatig regio-avonden te organiseren en periodieke bijeenkomsten van de CAT-cursus.

cobijt200