Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Pedodontologie (kindertandheelkunde)

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een kind niet geholpen kan worden door een reguliere tandarts. Dan is het fijn om terecht te kunnen bij een tandarts die gespecialiseerd is in de omgang met kinderen. De kindertandarts leert een kind in zijn eigen tempo hoe een behandeling eruitziet en hoe het vertrouwen in zichzelf en in de behandeling kan krijgen. Samen met de ouders wordt een behandelplan gemaakt dat past bij de behoefte van het kind.

Als het nodig is kunnen we een behandeling ook prettiger maken door narcose of lachgas toe te passen. De kindertandartsen werken veel samen met de kinderpsycholoog en de mondhygiënisten, waardoor de behandeling effectiever wordt.

Poetsspreekuur
Voor verwijzingen van kinderen die problemen ervaren bij het tandenpoetsen heeft CBT Rijnmond in samenwerking met Compleet Logopedie het poetsspreekuur. Informatie hierover staat in deze flyer.

CBT_Lamis_600

Let op

U kunt onze praktijk alleen bezoeken als u een verwijzing heeft van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Stappenplan

Zo verloopt een behandeltraject bij CBT Rijnmond:

  • U krijgt een verwijzing voor uw kind van uw tandarts, huisarts of een medisch specialist.

Nog vragen

Belangrijke zaken

– We stellen bij CBT Rijnmond in samenspraak met u een zorg- en behandelplan op.  Hierbij komen ook de tarieven en zo mogelijk het afhandelen van de kosten via uw zorgverzekeraar aan de orde.

– Als de afspraken over de behandeling met u naar tevredenheid zijn afgestemd, dienen we een aanvraag in voor een machtiging bij uw zorgverzekeraar. Als deze machtiging binnen is, kan er een eerste behandelafspraak worden gemaakt.

– Het is ons streven dat elke patiënt zoveel mogelijk steeds door dezelfde behandelaar wordt gezien. Soms lukt dit door omstandigheden niet. In dat geval wordt uw behandeling met zorg en aandacht overgedragen aan een collega.

– Zijn er veranderingen in uw gezondheid of gebruikt u andere medicijnen? Geef dit dan voor de behandeling aan ons door. Laat het ons ook zo spoedig mogelijk weten als er wijzigingen zijn in uw woonadres of verzekering.

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen