Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Onze praktijk

In onze praktijk staan de tandartsen, mondhygiënisten, psychologen, anesthesiologen, assistenten en baliemedewerkers klaar om patiënten zo goed mogelijk op te vangen en ze de aandacht en tandheelkundige zorg te geven die ze nodig hebben. Wij proberen daarbij zo goed mogelijk samen te werken met verwijzers, behandelaren en instellingen.

In dit filmpje ziet u meer over hoe wij bij CBT Rijnmond te werk gaan.

Onze praktijk is gevestigd aan de Wytemaweg in Rotterdam. We werken ook op drie locaties van zorgorganisatie ASVZ in Rotterdam-Zuid, Sliedrecht en Leerdam.

Gedragsregels binnen de praktijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, bezoekers en behandelaren van onze praktijk, zich binnen de muren van CBT Rijnmond veilig en prettig kunnen voelen. Daarom vragen we u zich te houden aan de gedragsregels.

Klik hier voor alle gedragsregels.

CBT_balie

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen