Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Samen voor de beste zorg

Tandheelkunde, en dan vooral bijzondere tandheelkunde, is mensenwerk. Iedere patiënt die in onze tandartsstoel terechtkomt heeft zijn of haar eigen problemen of beperkingen. Om de behandeling zo prettig mogelijk te maken, halen wij alles uit de kast. Daarom werken wij bij CBT Rijnmond in kleine teams waarin ieder zijn of haar expertise inbrengt. Tandartsen, assistenten, psychologen en anesthesisten bepalen samen de meest geschikte aanpak. Natuurlijk staan de wensen van de patiënt zelf hierbij voorop en nemen wij ook de adviezen van andere zorgverleners, ouders of andere familieleden graag ter harte.

CBT Rijnmond werkt nauw samen met tandartsen, huisartsen, medisch en tandheelkundig specialisten, ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg, psychologen en paramedici in de regio. We vinden het belangrijk om van elkaar te kunnen leren en onze kennis zo continu uit te breiden. Om dezelfde reden werken we ook samen met andere CBT-praktijken, de koepelorganisatie Cobijt en diverse wetenschappelijke verenigingen.

CBT Rijnmond behandelt op verwijzingen. Iemand kan patiënt worden als er een centrumindicatie is. In praktijk komt het er meestal op neer dat er een centrumindicatie is als iemand niet behandelbaar is in een reguliere tandartsenpraktijk. Samenwerking en (terug)verwijzing kan naar wens vormgegeven worden. CBT Rijnmond levert altijd zorg op maat. Hoe en wanneer een terugverwijzing plaatsvindt, wordt ook individueel bepaald.

Vragen

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Telefoon: 010 703 97 00

Mail: info@cbtrijnmond.nl

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen