Skip to content
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Voor verwijzers

Je kunt als tandarts, huisarts, kinderarts, revalidatiearts of andere professionele zorgverlener een patiënt doorverwijzen naar onze praktijk. Voorzie ons van een goede overdracht en wij gaan aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor specialistische tandheelkundige zorg. 

Het is bijzonder prettig als we hiervoor een beroep kunnen doen op de kennis van professionals die al bekend zijn met de patiënt. Je helpt ons het beste op weg door het invullen van het verwijsformulier.

Vragen

Heb je vragen over hoe je het verwijsformulier het beste kunt invullen, neem dan gerust contact met ons op.

Telefoon: 010 703 97 00

Mail: info@cbtrijnmond.nl

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen