Skip to content
Menu

Voorzitter raad van commissarissen

Functieomschrijving

CBT Rijnmond heeft een divers samengestelde raad van vier commissarissen. Wegens het verstrijken van de tweede termijn van de huidige voorzitter heeft de raad per 1 augustus 2023 een vacature voor een voorzitter.

De voorzitter heeft onder meer tot taak de agenda van de RvC-vergaderingen voor te bereiden, de aandeelhoudersvergadering te leiden en het besluitvormingstraject te regisseren, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving.

Wie zijn wij?

CBT Rijnmond is hét behandelcentrum in de regio Rijnmond voor bijzondere tandheelkunde voor volwassenen en kinderen, die extra aandacht nodig hebben. Het is gespecialiseerd in de gebits- en mondverzorging van mensen die door een beperking niet terecht kunnen bij een ‘gewone’ tandarts. Ook kinderen en volwassenen met aangeboren tandheelkundige afwijkingen of kaakproblemen kunnen terecht. Daarnaast zijn de gespecialiseerde tandartsen en assistenten bekwaam in het behandelen van mensen die extreem angstig zijn voor de tandarts.

Wie ben jij?

Van de voorzitter van de RvC worden, naast de punten die voor alle leden van toepassing zijn, de volgende specifieke kennis en kwaliteiten verwacht:
• toezichthoudende ervaring en daarbij horende governancekennis
• ervaring als directeur / bestuurder
• het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvC te vervullen
• de persoonlijkheid en achtergrond om de RvC als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte en evenwichtige besluitvorming van de RvC te komen
• kennis en ervaring om de BV en haar succes- en risicoparameters te kunnen beoordelen
• zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van CBTR kan vervullen

Wat bieden wij jou?

Honorering

De honorering van de leden van de raad van commissarissen vindt plaats binnen de bandbreedte van de WNT (klasse 2). Voor de voorzitter bedraagt de honorering € 10.000,- op jaarbasis. De door de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van CBT Rijnmond in redelijkheid gemaakte onkosten zullen worden vergoed.

Interesse

In de volledige vacaturetekst leest u alle informatie over deze positie.

Uw interesse kunt u vóór 26 mei 2023 kenbaar maken met een korte motivatiebrief en een cv aan de raad van commissarissen CBT Rijnmond, via het secretariaat: Judith de Haan (j.dehaan@cbtrijnmond.nl).

Gesprekken worden gepland op 31 mei in de middag en 13 juni in de avond.  Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u via contact opnemen met Annemiek Rutters, lid van de raad, via Judith de Haan.

Vacaturekenmerken

Uren:

n.v.t.

Opleidingsniveau:

n.v.t.

Kennisniveau:

n.v.t.

Direct solliciteren:

reCAPTCHA is required.

Contact

Adres
Wytemaweg 10
3015 CN Rotterdam

Contactgegevens:
J. de Haan
Tel: 010 – 703 97 00
j.dehaan@cbtrijnmond.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld.