Skip to content
Menu
Slide
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Rijnmond

Doorverwijzen van patiënten naar onze praktijk

Collega-tandartsen, huisartsen, kinderartsen, revalidatieartsen of andere professionele zorgverleners kunnen hun patiënt naar ons doorverwijzen voor specialistische tandheelkundige zorg. Om de zorg voor deze mensen zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij een goede overdracht te doen en het verwijsformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Het verwijsformulier staat hier.

Vragen

Heb je vragen over hoe je het verwijsformulier het beste kunt invullen, neem dan gerust contact met ons op.

Telefoon: 010 703 97 00

Mail: info@cbtrijnmond.nl

Mondzorg op maat

CBT Rijnmond is er voor mensen die niet terechtkunnen in een reguliere praktijk voor tandheelkunde. In het bijzonder richten wij ons op:

– mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

– mensen met gedragsproblemen

– mensen met medisch-tandheelkundige problemen

– mensen met complexe tandheelkundig-technische problemen